TV-TIP

Milosevic voor de rechter


De NOS besteedt in een rechtstreeks verslag aandacht aan de voorgeleiding van Milosevic voor het Joegoslavië-tribunaal. De uitgebreide aanklacht, namelijk oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, wordt voorgelezen in het tribunaal. Intussen schakelt de NOS regelmatig over naar de studio in Hilversum waar deskundigen commentaar leveren op het proces.

  • MILOSEVIC VOOR HET JOEGOSLAVIE-TRIBUNAAL , NED 2, 09.57-10.27 uur
  • De grote vraag is of Milosevic opnieuw weigert zich te laten bijstaan door advocaten en wederom de verdediging zelf ter hand neemt. In de vorige fase schoffeerde Milosevic het gerecht door duidelijk te ...