LITERTUUR. Lettertjessoep met laurierbladeren

Literaire prijzen in kaart gebracht


BRUSSEL -- Al in 1850 was Watou een poëziedorp. Hippoliet Rens won er dat jaar een zilveren penning voor het mooiste gedicht over het nut van de landbouw. Alles over deze en andere literaire prijskampen verneem je in ,,Het goud van de Vlaamse Letteren'', de eerste inventaris van lauwerkransen die hier te lande zijn uitgedeeld. Een nuchter palmares van 170 jaar literair leven waarachter je -- met wat verbeelding -- slaande deuren kan horen, ideologische gevechten vermoedt en schaamteloos nepotisme tussen de lijnen kan lezen.

VROEGER moet ieder Vlaams dorp een literaire prijskamp hebben gehad, zoals het ook een jaarlijkse wielerkoers organiseerde. Wevelgem, bijvoorbeeld, schreef in 1852 een gedichtenwedstrijd uit met als opgave ...