Papieren palliatieve zorg duurt hooguit tot najaar


BRUSSEL -- We hebben de ziekenhuizen geld gegeven om palliatieve teams uit te bouwen, nog voor we instrumenten hadden om te controleren of ze dat geld effectief daarvoor aanwenden. We hebben dat wetens en willens gedaan, zegt Frank Vandenbroucke (SP), de federale minister van Sociale Zaken.

Hij en zijn collega van Volksgezondheid, Magda Aelvoet (Agalev), reageren op de vaststellingen van deze krant bij een rondvraag in de wereld van de stervensbegeleiding (DS 28 augustus).De rondvraag ...