Hoe zal rent-a-priest het vertrek van zijn boegbeeld verteren?

Borremans wil dat de verzoening slaagt


BRUSSEL -- ,,Ik vind de gesprekken met de kardinaal zeer belangrijk en wil absoluut dat de verzoening slaagt. Daarom leg ik geen verklaringen af.'' Dat liet Rudy Borremans gisteren weten via zijn raadsman, Rik Torfs.

Over de inhoud van de gesprekken die de afgelopen weken gevoerd zijn tussen kardinaal Danneels en de geschorste priester Rudy Borremans (DS 29 augustus) is officieel niets geweten. Maar ze waren positief ...