Ook Stevaert zou zwaar moeten inleveren, onder meer op zijn bussenbudget

ANALYSE. Ministers met veel personeel, zijn de sigaar


BRUSSEL -- De opdracht die de Vlaamse minister-president Patrick Dewael (VLD) voor de vakantie gaf aan zijn ministers -- de stijging van de begroting-2002 beperken tot 2 procent -- blijkt vooral de ministers te treffen die overwegend personeelsuitgaven hebben. Cultuur, Welzijn en Onderwijs zijn de sigaar.

Achter de opdracht van de minister-president zit een logica. Meer zelfs, er zit een droom achter. Eén die al door vele beleidsmakers en -deskundigen gedroomd is. Die heeft ook al vele namen gedragen ...