© ep
PARIJS (reuters) -- Bij de Frans-Belgische bankengroep Dexia is de koersreactie op de ontgoochelende resultaten niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het is aanleiding voor de Fransman Pierre Richard, gedelegeerd bestuurder van Dexia, om in de pen te kruipen. Richard voorspelt ook in 2002 groei van de winst per aandeel.

,,De teleurstellende resultaten in het eerste kwartaal brengen het doel om ook dit jaar de winst per aandeel te verhogen, niet in gevaar'', stelt Richard in een brief aan de aandeelhouders.

Richard geeft ook aan dat hij de koersreactie overdreven vond. ,,We hebben de excessieve koersreactie aangegrepen om aandelen Dexia in te kopen'', legt hij uit.

Maar Richard heeft ook begrip. ,,De koersreactie op de door ons vrijdag meegedeelde resultaten is het gevolg van teleurstelling en dat begrijpen we, ondanks de verrassende omvang ervan'', luidt het. Afgelopen vrijdag kelderde het aandeel 11,3 procent.

De markt stoorde zich vooral aan de beperkte groei van de activiteiten, niet zozeer aan de winstgroei.

Verschillende beurshuizen reageerden met een verlaging van hun koersdoel voor Dexia.

Richard laat in zijn brief ook zijn licht schijnen op de positieve punten: positieve evolutie van de kosten, de financiering van de gemeenten die gunstig verloopt en de integratie van Artesia in Dexia.

Met de retailbank gaat het minder goed, erkent de man.

De lagere marges op het spaarboekje en een minder gunstige productmix drukt op de commissie-inkomen.

Er zijn al corrigerende maatregelen genomen: het spaarboekje gaat beter gestuurd worden en de commerciële inspanning in België wordt opgedreven. Op de financiële markten blijft het moeilijk werken maar de integratie-inspanning (Kempen & Co en Labouchère) wordt opgedreven.

Volgens Richard was het belangrijk dat de aandeelhouder dit inzicht werd meegegeven want de man begrijpt niet hoe bovenstaande elementen van aard zouden zijn de fundamenten van de groep in vraag te stellen.