De Post zal vanaf 1 juni geen niet-geadresseerde zendingen meer bedelen die aanzetten tot discriminatie. Die richtlijn werd opgenomen in het samenwerkingsakkoord dat De Post heeft gesloten met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Niet-geadresseerde zendingen die kunnen leiden tot discriminatie op basis van ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit worden niet meer uitgereikt.

Wanneer dergelijke zendingen in een kantoor afgegeven worden, moet het kantoorhoofd de centrale diensten in Brussel contacteren. Wanneer men ook daar van mening is dat de zendingen een discriminerend karakter hebben, wordt het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding ingeschakeld. Dat moet binnen de twee dagen dan definitief uitsluitsel geven. De Post benadrukt dat niet alle publicaties van één bepaalde uitgever -- bijvoorbeeld het Vlaams Blok -- systematisch geweigerd mogen worden. Alleen zendingen met een discriminerend karakter worden niet meer uitgereikt.