Het Nederlandse bouwconcern Heijmans en de curatoren van de Duitse bouwgroep Philip Holzmann hebben in grote lijnen een akkoord bereikt over de overname van onderdelen van de failliete Duitse bouwgroep. Met de overname zijn ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen gemoeid.

De over te nemen onderdelen zullen ondergebracht worden in een nieuwe op te richten onderneming onder de naam Philip Holzmann. Het gaat om vestigingen in West- en Zuid-Duitsland die gespecialiseerd zijn in de bouw van tunnels, bruggen en viaducten.

Verwacht wordt dat de transactie half juni zal afgerond zijn.