BRUSSEL -- Bedrijfsleiders en HR-managers zitten ,,verveeld'' met het dossier van de oudere werknemers. Dat leert het Verbond van Kristelijke Werkgevers (VKW) uit een enquête bij 170 leden-bedrijven. Het VKW pleit voor een ,,andere manier van op pensioen gaan, vooraleer het pensioen op is''.

De VKW-enquête levert enkele opmerkelijke resultaten op. Zo erkent 90 procent van de bedrijven dat ,,oudere werknemers nuttige en specifieke kennis en ervaring hebben'' en meent slechts 20 procent dat ,,oudere werknemers duurder zijn omdat ze minder productief zijn''.

Maar in realiteit gaan (te) veel werknemers vervroegd met pensioen. Daarin gestimuleerd door de bedrijven, zegt de VKW-achterban. 86 procent van de ondervraagde managers vindt dat ,,bedrijven al te gemakkelijk gebruik maken van het brugpensioen''. Een kleine helft (45 procent) vindt dat ,,het systeem van brugpensioen bij wet moet worden afgeschaft'', bijna drievierde (74 procent) vindt dat ,,het brugpensioen financieel minder aantrekkelijk moet worden gemaakt'', voor werknemer en werkgever.

Het VKW pleit voor een verstrenging van de brugpensioenregeling: alleen voor werknemers ouder dan 58 jaar en alleen bij bedrijfsherstructureringen. De Canada Dry-variant moet verboden worden. In afwachting van een loonsysteem dat meer gebaseerd is op competenties en productiviteit, en minder op leeftijd en anciënniteit, kunnen lastenverlagingen verhinderen dat 50-plussers te duur worden voor het bedrijfsleven.

In de bedrijven zelf moet er een leeftijdsbewust personeelsbeleid worden gevoerd, waarbij de expertise van oudere werknemers gewaardeerd wordt.