BRUSSEL -- Voorzitter Karel Tobback van de Federatie van de Belgische Notarissen heeft totaal geen weet van invallen van het gerecht en van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bij tientallen notarissen in het hele land. Een Vlaamse krant had die invallen gisteren gemeld, maar rakelde blijkbaar een oude zaak opnieuw op.

,,Ik ben zonder enige bevestiging van invallen bij notarissen in ons land,'' zegt Tobback, ,,niet gisteren en niet voordien. Ook de voorzitters van de verschillende provinciale kamers zijn niet op de hoogte van invallen bij notarissen. Indien het parket bij een notaris afstapt, worden die voorzitters steeds op de hoogte gebracht''.

Navraag bij het parket in Brussel en bij de Bijzondere Belastinginspectie leverde evenmin bevestiging op van de invallen.

Wel loopt als sinds einde 1999 een onderzoek naar mogelijke fiscale fraude bij notarissen. De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) bevestigde gisteren aan het persbureau Belga dat bij dat onderzoek ,,bij twee notarissen flagrante fiscale fraude is vastgesteld en ook inbreuken van gemeenrecht. Hun namen zijn doorgespeeld aan het parket van Nijvel''.

Volgens de AOIF werd het onderzoek gevoerd bij 757 notarissen. Daarna zijn bij een reeks notarissen voor een totaal van 102 miljoen euro achterstallige belastingen geïnd'', verduidelijkt het AOIF. ,,Nu zien we dat het aangiftegedrag van de notarissen is aangepast. Nu geven ze spontaan ongeveer 100 miljoen euro meer aan''.

Volgens het AOIF ging het om een fiscaal onderzoek ,,zoals dat wel vaker in de verschillende sectoren gebeurt''.

De zaak, waarover destijds al uitvoerig werd bericht (DS 11 en 14 november 1999), draait onder andere rond het laattijdig doorstorten van registratierechten aan de staat. Notarissen zouden de rente daarop zelf opstrijken en ze niet aangeven aan de belastingdiensten.

,,Dat is onmogelijk,'' zei Karel Tobback destijds al, ,,want daar wordt streng op toegezien, op straffe van fikse boetes.''

En toch gebeurde het volgens de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). ,,We zeggen niet dat alle notarissen die tactiek toepassen, maar de praktijk komt wel voor in een aantal typedossiers, en is dus het onderzoeken waard'', klonk het toen.

En er was ook het vermoeden dat notarissen regelmatig te veel aktekosten aanrekenen of te weinig inkomsten daaruit aangeven. Ook dat ontkent de notarisfederatie met klem.

De spontane aangiften van ,,vergeten'' inkomsten door enkele notarissen in het Antwerpse, na controles van een paar collega's, waren voor de BBI echter reden genoeg om een en ander op grotere schaal te bekijken. ,,Uiteraard willen we niet gezegd hebben dat alle notarissen frauderen'', beklemtoonde de BBI destijds al.

Volgens de notarisfederatie hadden haar leden in sommige regio's overeenkomsten met de belastingontvanger over forfaitaire aangiftes van gemaakte kosten. Volgens de federatie maken de belastingdiensten van de herstructurering van het ministerie van Financiën gebruik om de fiscale regels aan te passen.

,,En dat is hun goed recht. Maar daardoor is er nog geen sprake van fraude.'' Feit is dat er lang niet echt strikte boekhoudkundige regels bestonden voor het notariaat.