ANTWERPEN -- Er mag niets in de weg gelegd worden van een verdere havenexpansie op de linker Scheldeoever. Dat vindt Agha, de koepel van de Antwerpse havenwerkgeversorganisaties. Het gaat over de allerlaatste uitbreidingsmogelijkheid voor de Antwerpse haven, wordt geargumenteerd.

Volgens de gedelegeerd bestuurder van Agha, Robert Restiau, is de recente beslissing van de Vlaamse regering een flinke stap in die richting. ,,Als de Antwerpse haven tegen 2005 de economische noodzaak van een tweede containerdok op de linker Scheldeoever kan aantonen, dan verdwijnt Doel'', zo interpreteert hij het Vlaamse besluit. Hij stelt wel vast dat met de beslissing de onduidelijkheid over het lot van Doel blijft voortbestaan. ,,De beslissing is vlees noch vis'', constateert Restiau.

Agha is minder te spreken over de tussenkomst van de Zeebrugse havenbestuurder Fernand Traen. Traen wees erop dat in de Vlaamse kusthaven nog heel wat ruimte is voor containergroei. ,,Een ongelukkige interventie'', verklaart Restiau.

,,Het is niet enkel een kwestie van vierkante meters. Want dan lag een containervlakte in de voorhaven er niet grotendeels ongebruikt bij'', stelt hij. Zeebrugge als volwaardig alternatief van de Antwerpse haven vergt eveneens grote offers omdat vandaag een aangepaste verkeersontsluiting grotendeels ontbreekt. ,,Offers die een veelvoud zijn van de opoffering van Doel'', besluit Restiau.

Agha stuurde tegelijk een duidelijk hint naar de Zeebrugse havenbestuurders en hun evenknieën in Antwerpen. De Antwerpse havenwerkgeversorganisatie vindt dat de twee havenbesturen hun containerkaaibeheer moeten bundelen in een nv Vlaamse Containerhavens.

Het moet de concretisering zijn van een afspraak uit september 1998 om intens en gestructureerd te gaan samenwerken, stelt Agha. Volgens de Antwerpse havenwerkgevers is zo'n aanpak een noodzaak als de Vlaamse havens hun marktaandeel in Europa willen vrijwaren en zelfs uitbreiden.

De havenwerkgeversorganisatie bekende gisteren ook duidelijk kleur over de toewijzing van de derde containerkaai langs het eerste containerdok op de linker Scheldeoever. Agha schaart zich achter de kandidatuur van de combinatie Hessenatie/Noordnatie. De tweede kandidaat is een combinatie van de Australische havenoverslaggroep P&O Ports en de haven van Duisburg.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig