BRUSSEL -- Samen met Oostenrijk, Griekenland en Luxemburg verzet België zich tegen een mogelijk compromis over de EU-bronbelasting.

De groep van experts die zoekt naar een compromis over de coördinatie van de fiscaliteit in de Europese Unie, kwam gisteren voor de laatste keer bijeen voor de EU-top van Feira volgende maand. Het was de bedoeling van EU-voorzitter Portugal om tegen dan een doorbraak te forceren op het domein van de bronbelasting.

Die belasting is het moeilijkste deel van een pakket dat uit drie onderdelen bestaat. Naast de bronbelasting maken de coördinatie van de vennootschapsbelasting en de coördinatie van de belasting op royalties die worden betaald tussen vestigingen van een bedrijf in verschillende EU-landen, er deel van uit.

Dat laatste is zo goed als rond. Over de coördinatie van de vennootschapsbelasting is er een inventaris gemaakt van concurrentieverstorende maatregelen. Dat is een soort zwarte lijst waarover de lidstaten het onderling nog eens moeten geraken. Voor België staan onder meer de coördinatiecentra erop.

Moeilijkste punt is echter de bronbelasting. De Commissie deed daarover drie jaar geleden een dubbel voorstel, waaruit de lidstaten konden kiezen. Ofwel zouden de banken op de inkomsten uit spaartegoeden van klanten uit een ander EU-land een eenvormige bronbelasting heffen van 20 %. Ofwel zouden de lidstaten over die inkomsten informatie doorspelen naar de administratie van de betrokken lidstaat. De facto houdt dat de opheffing in van het bankgeheim.

Groot-Brittannië heeft de discussies tot enkele maanden geleden geblokkeerd omdat Londen de inkomsten uit euro-obligaties uit de regeling wilde houden om de obligatiehandel in de City te beschermen. In maart kwam er echter een kentering, toen Londen het systeem van de informatie-uitwisseling aanvaardde, ook voor de euro-obligaties.

Het ,,compromis'' hield echter in dat de tweede mogelijkheid -- de uniforme bronbelasting -- na een overgangsperiode zou verdwijnen, zodat op termijn alleen de informatie-uitwisseling -- en dus het verdwijnen van het bankgeheim -- de regel zou zijn.

Gisteren hebben de experts van België, Oostenrijk, Griekenland en Luxemburg zich daar opnieuw tegen verzet.

Zij willen de keuze uit twee mogelijkheden behouden.

Volgende maandag doen de ministers van Financiën nog een ultieme poging om te vermijden dat de regeringsleiders zelf het politiek gevaarlijke dossier weer op het bord krijgen, zoals in Helsinki in december vorig jaar.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig