BRUSSEL -- De ministers Dirk Van Mechelen (VLD) en Johan Sauwens (VU) zijn niet ontevreden met de aankondiging dat Telenet Callahan Associates International heeft uitgekozen als partner. Steve Stevaert (SP), vice minister-president, betreurt evenwel de verkoop van de kabelinfrastructuur van de gemengde intercommunales aan een buitenlandse partner.

,,Hoewel Callahan op zich wellicht een goede partner zal zijn voor Telenet, betreur ik toch dat onze openbare diensten weer een beetje minder Vlaams worden. Regelgeving en universele dienstverlening vanwege de Vlaamse overheid zijn goed, eigendom beter, zeker als het over het doorzenden van het televisiesignaal gaat'', zegt Stevaert.

Minister van Media en Economie Van Mechelen benadrukt de universele dienstverlening die Telenet, ook met de nieuwe aandeelhouder, moet garanderen. ,,Als Vlaamse regering hebben we geen directe beslissingsbevoegdheid over Telenet'', zegt Van Mechelen. ,,Als aandeelhouder van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (Gimv) hebben we onze bezorgdheid geuit over het behoud van de universele dienstverlening door Telenet. Voor zover we totnogtoe weten, werd die waarborg bij de aankondiging van de onderhandelingen met Callahan gegeven.''

Van Mechelen erkent dat Callahan een ,,meesterlijk compromis heeft uitgedokterd, waardoor Telenet wordt overgenomen, niet de volledige kabel''. Ook minister Johan Sauwens was tevreden dat de universele dienstverlening wordt gegarandeerd.

Van Mechelen ziet er geen graten in dat de Gimv een deel van zijn participatie in Telenet van de hand doet. ,,Daarvoor is het een investeringsmaatschappij. Het is voor de Gimv een logische stap.''

De minister van Economie noemde Callahan ,,een betrouwbare partner die Telenet stabiliteit en rechtszekerheid kan bieden en ervoor kan zorgen dat het bedrijf doorgroeikansen heeft. Want Telenet stond sowieso voor grote en belangrijke investeringen, waarvoor het een strategische en financieel sterke partner nodig had. De Vlaamse steden en gemeenten moeten nu, via de intercommunales, de juiste keuze maken.''

Sauwens, de voogdijminister van de gemeenten, vraagt zich af of de steden en gemeenten die keuze nog kunnen maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. ,,Ik ga de intercommunales deze week uitnodigen voor een gesprek over de procedures bij deze overname'', zegt Sauwens.

,,Algemeen genomen kan je stellen dat belangrijke beslissingen best niet worden genomen zo kort vóór verkiezingen. Maar je moet ook naar de opportuniteit kijken. Als de steden en gemeenten zouden wachten op de verkiezingen, verliezen we maanden: de nieuwe gemeenteraden worden pas in januari 2001 samengesteld. En dan duurt het nog een tijd vooraleer de mandaten in de intercommunales worden ingevuld.''

Het is volgens Sauwens nog een andere vraag wat er moet gebeuren met de opbrengst van de verkoop. ,,Hoe moet dat vele geld worden verdeeld? Zullen de intercommunales het doorstorten naar hun aandeelhouders, de steden en gemeenten? Of zullen zij nieuwe activiteiten ontwikkelen?'' Sauwens wil de vragen nog niet zelf beantwoorden. ,,Ik moet de voogdij niet op voorhand laten spelen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig