De man in het keurige pak

Voorzitter British National Party. Nick Griffin.

BRUSSEL -- Nick Griffin (41), de man met het keurige pak, maar een minder keurige inborst, poogt van extreem-rechts in Groot-Brittannië een respectabele politieke stroming te maken.

Griffins aantreden als voorzitter in september 1999 betekende voor de British National Party een drastische stijlbreuk. Zijn voorganger, John Tyndall, liep rond in nazi-uniform. Griffin draagt een keurig ...

Niet te missen