CVP leerde bij over euthanasie

BRUSSEL -- De CVP zegt dat ze bijgeleerd heeft, tijdens de wekenlange hoorzittingen in de senaat over euthanasie. En ze hoopt van de andere partijen het zelfde. De Vlaamse christen-democraten wijzigen alleszins hun houding en hun taalgebruik op enkele cruciale punten.

Het ,,levenstestament'' wees de CVP tot heden radicaal af. Nu luidt het dat er een wettelijke erkenning moet komen voor zo'n wilsbeschikking. Dan kan die ,,een element zijn in het dossier ...

Niet te missen