BRUSSEL -- De leden van de Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers (VKG) ontvangen op hun aanvullende pensioenrekening een rendement van 6,75 procent netto over het jaar 2000. Het pensioenfonds riep een nieuw directiecomité in het leven, en de raad van beheer laat zich voortaan bijstaan door verschillende comités met externe deskundigen.

De VKG is, met een beheerd vermogen (eind 2000) van ruim 20 miljard frank en meer dan 16.000 leden, één van de grootste pensioenfondsen van ons land. Het voorbije jaar tekende het fonds een sterke stijging op van de bijdragen, vooral afkomstig van de betaling van sociale voordelen door het Riziv (+12,6 procent tot 28,2 miljoen euro). Directievoorzitter Karel Stroobants schrijft die sterke toename toe aan het feit dat de VKG haar marktaandeel fors verhoogde, ten nadele van de commerciële verzekeraars. Volgens een voorlopige schatting zou het marktaandeel bijna 48 procent bedragen, tegenover 40 procent in 1995. De verklaring daarvoor ligt gedeeltelijk in het feit dat meer artsen het sociaal statuut gebruiken, na een sensibiliseringscampagne hierover door de VKG.

De groei van de individuele pensioenbijdragen (+7,4 procent tot 19,2 miljoen euro) lag een stuk lager dan de ledenaangroei (+12,5 procent). ,,Onder onze nieuwe leden zitten veel jongeren, en zij dragen gemiddeld minder bij tot het fonds'', verklaart Stroobants.

Hij is vooral trots op de lage werkingskosten van de VKG: in 2000 beliepen die slechts 4,42 procent van het incasso, tegenover ruim 8 procent in 1999. ,,Het is de eerste keer dat we onder de 5 procent zitten, ons streefdoel op lange termijn'', zegt Stroobants.

Het enige minpunt vorig jaar was het relatief zwakke beleggingsresultaat van -2,13 procent. Dat is slechter dan de -0,1 procent die het ,,gemiddelde'' Belgische pensioenfonds optekende, volgens cijfers van consultant William Mercer. De VKG blijft op middellange termijn wel met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken: de voorbije zes jaar bedroeg het gemiddelde jaarrendement 16 procent, tegenover gemiddeld 12,5 procent voor de fondsen die zijn aangesloten bij de belangenvereniging BVPF.

Toch zullen de leden van die beursdaling weinig merken. Op de algemene vergadering werd het voorstel goedgekeurd om alle leden een rendement te garanderen van 6,75 procent netto -- afhankelijk van het jaar van aansluiting is dat dus 2 tot 3 procentpunt meer dan het wettelijk gewaarborgde minimum.

De VKG blijft daarmee trouw aan het solidariteitsprincipe tussen haar leden. ,,In de vette beursjaren hebben we een overschot opgebouwd, dat we nu kunnen gebruiken om iedereen een gelijk rendement te bieden.''

De VKG voerde begin deze maand ook een nieuwe bestuursstructuur in om het corporate governance -principe in de praktijk om te zetten. De raad van beheer krijgt voortaan advies van vier nieuwe comités waarin telkens één of twee onafhankelijke deskundigen zetelen. Voor het interne auditcomité is dat bijvoorbeeld Jean-François Cats, voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR).

Naast Stroobants hebben in het pas opgerichte directiecomité van het fonds ook operationeel directeur Filip Torfs, financieel directeur Carl Haeck (ex-Argenta) en commercieel directeur Roland Louis (ex-Swiss Life) zitting.