WASHINGTON (reuters, bloomberg) -- De ministers van Financiën en de centrale bankiers van de zeven grootste westerse industrielanden, de G7, stelden op hun bijeenkomst vast dat de grondslagen voor wereldwijde economische groei ondanks de vorig jaar ingezette vertraging sterk blijven.

Het Amerikaanse geldbeleid moet de groei blijven ondersteunen en de prijsstabiliteit handhaven, terwijl het begrotingsbeleid van de Bush-administratie de sterkte van de Amerikaanse economie op lange termijn in de hand moet werken, aldus de verklaring van de financiële toplui van de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada.

Van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank wordt in het communiqué geen gewag gemaakt. Wel wordt gezegd dat Europa met structurele hervormingen zijn economische groei in de hand moet werken. De Bank van Japan moet van haar kant voor voldoende liquiditeit zorgen om deflatie te voorkomen. Tevens zijn krachtige hervormingen in de financiële en de ondernemingssector vereist om een duurzaam herstel van de Japanse economie tot stand te brengen. De nieuwe Japanse minister van Financiën, Masajuro Shiokawa, deed de gebruikelijke mededeling dat een opleving voor de deur staat.

De deelnemers aan het overleg waren blij verrast met de mededeling dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal een groei van 2 procent op jaarbasis te zien had gegeven. Dat is tweemaal zo veel als verwacht en een heel eind verwijderd van de gevreesde recessie.