WASHINGTON (bloomberg) -- Argentinië en Turkije, de twee groeilanden die in een zorgwekkende financiële crisis verstrengeld zitten, mogen op omvangrijke internationale hulpprogramma's rekenen. Ze verbinden zich in ruil tot een reeks hervormingen.

De Argentijnse minister van Economische Zaken, Domingo Cavallo, en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakten bekend dat ze op het punt staan een akkoord te sluiten over een beleid dat Argentinië uit zijn financiële moeilijkheden helpt en opnieuw economische groei tot stand brengt. ,,In principe is alles goedgekeurd'', zei Cavallo na een ontmoeting met de top van het IMF en met de Amerikaanse minister van Financiën Paul O'Neill.

Het plan omvat een halvering van de btw op investeringsgoederen van 21 tot 10,5 procent, de afschaffing van de meeste vrijstellingen van btw, de invoering van een belasting op financiële transacties, een besparing op de overheidsuitgaven met ongeveer 40 miljard frank en de gedeeltelijke koppeling van de peso aan de euro.

De Argentijnse munt is sinds tien jaar volledig vastgeklonken aan de dollar, maar Cavallo had al meegedeeld dat hij de euro voor de helft in de muntkorf wil opnemen zodra die de pariteit met de dollar bereikt. Dit komt met andere woorden niet op een devaluatie van de peso neer.

Functionarissen van het IMF onderhandelden de afgelopen twee weken in Buenos Aires met de Argentijnse regering over haar begrotingsprogramma en haar economische doelstellingen. Het fonds steunt Cavallo's voorstellen om schuld die de eerstkomende vijf jaar vervalt, om te zetten in obligaties op langere termijn. Daarmee zou een bedrag van ongeveer 20 miljard dollar gemoeid zijn, op een totale buitenlandse schuld van 120 miljard dollar.

Optimisme over de in uitzicht gestelde schuldomzetting duwde de koersen van de Argentijnse obligaties in de afgelopen dagen 10 procent hoger.

Turkije krijgt van zijn kant nieuwe leningen ter waarde van ongeveer 10 miljard dollar, zo bevestigde IMF-directeur-generaal Horst Köhler. Het land moet daarmee de mogelijkheid krijgen zijn schulden te blijven betalen en ademruimte krijgen om orde op zaken te stellen. Voorwaarden voor de bijstand zijn dat het parlement maatregelen goedkeurt om de economie verder te openen, dat het overheidsbestuur wordt hervormd, dat een aantal banken en grote ondernemingen worden geprivatiseerd en dat de inflatie, nu 120 procent, wordt teruggedrongen.

Critici noteerden dat Turkije in de afgelopen decennia nog geen enkel met het IMF afgesproken programma tot het einde toe heeft uitgevoerd.