Renaat Landuyt
©ep
BRUSSEL -- Bedrijven die eigen personeel opleiden om een vacature in te vullen en de vrijgekomen plaats aan een werkloze geven, moeten daarvoor overheidssteun krijgen. Dat vindt de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt.

De Vlaamse werkgeversorganisatie VEV vraagt dat meer hooggeschoolde buitenlanders het land in mogen om openstaande vacatures in te vullen. De Vlaamse minister Renaat Landuyt verzet zich daartegen omdat hij eerst de werklozen in eigen land aan een job wil helpen. Landuyt wil bedrijven verplichten in hun personeel te investeren.

De SP-minister lanceert nu een voorstel terzake. Hij wil bedrijven aanmoedigen om eigen personeel op te leiden en intern te promoveren. Bedrijven die dat doen, kunnen op Vlaamse premies rekenen, tenminste als op die manier jobs vrijkomen voor werklozen. Bedrijven kunnen ook speciale, ondersteunde afdelingen oprichten voor werklozen die niet rijp zijn voor een gewone job.

,,We moeten ervoor zorgen dat kwaliteitsvolle werknemers in de bedrijven kunnen doorgroeien, zodat er plaats komt voor anderen die nog moeten doorgroeien'', zegt Landuyt.

,,Er staan vandaag nog veel mensen aan de lopende band die in crisistijd voor zekerheid kozen, maar tot veel meer in staat zijn. Ik wil ze die kans geven. En tegelijkertijd hoop ik dat we op die manier ook jobs kunnen vrijmaken voor laaggeschoolden, onder wie een grote groep migranten. Nu de druk op de arbeidsmarkt heel hoog is, zien we voor het eerst dat ook bij hen de werkloosheid daalt.''

Volgens Landuyt zouden die ,,wissel-banen'' in de plaats kunnen treden van de ,,startbanen'' uit het ,,Rosetta-plan'' van de federale regering. Die verplicht bedrijven met vijftig of meer werknemers om 3 procent jongeren extra in dienst te nemen. Landuyt wil zijn federale collega van Arbeid, Laurette Onkelinx, vragen de Vlaamse wissel-banen te laten meetellen voor de 3 procent extra tewerkstelling.

Volgens een onderzoek van de Vlaamse administratie heeft het startbanenplan al beter gewerkt in Vlaanderen dan in Wallonië, waar de jeugdwerkloosheid nochtans heel wat hoger is. Op 20 april hadden 45.423 jongeren een Rosetta-job gevonden, 31.187 van hen in Vlaanderen. Het plan zorgde er ook voor de laaggeschoolde jonge werklozen makkelijker aan een job geraakten.