WASHINGTON (reuters) -- De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Wim Duisenberg, boorde na een bijeenkomst van de Groep van Zeven, in Washington, de hoop op een spoedige renteverlaging in Europa de grond in. De inflatie wettigt volgens hem zo'n maatregel niet.

,,Eerder dachten we dat we in de tweede helft van het jaar zouden kunnen terugkeren naar een inflatie beneden ons plafond van 2 procent'', zei Duisenberg. ,,Het ziet er nu echter naar uit dat dit pas begin volgend jaar zal gebeuren.'' In die omstandigheden zou een renteverlaging volgens hem de geloofwaardigheid van de ECB aantasten.

De gemiddelde inflatie in het eurogebied bedroeg in maart 2,6 procent, en in de komende weken zal volgens Duisenberg vermoedelijk blijken dat ze zich nog verder van haar doelstelling op middellange termijn van 2 procent heeft verwijderd. Het zijn weliswaar tijdelijke factoren die de inflatie te hoog houden, maar de centrale bank vreest dat ze zich vaster in de economie zal nestelen als ze de doelstelling geruime tijd overtreft. Die tijdelijke factoren zijn vooral de olieprijsstijging en de depreciatie van de euro in de loop van vorig jaar, plus de recente stijging van de voedingsprijzen als gevolg van de gekke-koeienziekte en de mond- en klauwzeerepidemie.

Ernst Welteke, voorzitter van de Bundesbank en lid van de bestuursraad van de ECB, had eerder gezegd dat de centrale bank een inschatting maakt van de toekomstige inflatierisico's en niet hoeft te wachten tot het prijsstijgingstempo beneden de 2 procent valt om haar rentetarieven te verlagen. Maar ook hij waarschuwde dat het nog enige tijd zal duren vooraleer de inflatie tot een aanvaardbaar peil is teruggevallen. De rente is volgens hem overigens in een historisch perspectief laag en staat de economische groei niet in de weg.

Jean-Claude Trichet en Wim Duisenberg
©ap
Volgens zijn Franse collega Jean-Claude Trichet tonen de sterke economische expansie en de lage inflatie in Frankrijk aan dat groei en prijsstabiliteit elkaars tegenpolen niet zijn.

Frankrijk verwacht dit jaar een groei van 2,9 procent, dat is het sterkste expansietempo van alle grote industrielanden, en de inflatie bedraagt er slechts 1,5 procent, het laagste percentage in het eurogebied.

Aan de bijeenkomst van de G7 ging intense speculatie vooraf dat Washington Europa onder druk zou zetten om het voorbeeld van de Federal Reserve te volgen en renteverlagingen door te voeren.

De aftredende hoofdeconoom van het IMF, Michael Mussa, had bij de voorstelling van de halfjaarlijkse economische perspectieven van het fonds scherpe kritiek geuit op de ECB. Het wordt volgens hem tijd dat ze ,,een deel wordt van de oplossing, veeleer dan een deel van het probleem'' (van de wereldwijd vertragende economische groei).

Nadat tegen die uitspraak Europees protest was gekomen, gaf IMF-directeur-generaal Horst Köhler toe dat hij, in Mussa's plaats, die bewoordingen zou hebben gebruikt.