,,Pauselijke uitspraak slag in het water''


BRUSSEL -- ,,De pauselijke uitspraak om advocaten op te roepen niet mee te werken aan echtscheidingen, is een goedbedoelde slag in het water.'' Dat zegt professor-emeritus Jan Kerkhofs. Het is bovendien een misbegrepen boodschap. Ze slaat niet op civiele advocaten, maar enkel op auditores en officiales die aan de kerkelijke rechtbanken verbonden zijn.

Even leek het erop alsof paus Johannes-Paulus alle katholieke advocaten opriep aan alle echtscheidingsprocedures te verzaken. In zijn toespraak voor het Romeinse Rota, het hoogste kerkelijke gerechtshof, zei hij dat een scheiding ,,nog altijd het kwaad is en tegenstrijdig is met de rechtvaardigheid'' (DS 29 januari).Hij beschreef echtscheidingen als ,,wonden in het sociale lichaam'' en verzekerde dat het huwelijk ,,beschouwd moet worden als onverbrekelijk en als een simpele, persoonlijke ...

Niet te missen