BRUSSEL -- De Post heeft sinds begin deze week georoute, het computersysteem dat de postrondes hertekent, als proef voor het eerst ingevoerd in twee grote steden, Hassel en Luik. Door kinderziekten heeft de postbedeling in Hasselt achterstand opgelopen, maar De Post heeft beloofd om die dit weekend in te lopen.

Met het computerprogramma georoute wil De Post de postbedeling efficiënter maken. Georoute stippelt de meest efficiënte postronde uit. Het systeem loopt, na heel wat startproblemen, al in honderd kleine en middelgrote uitreikingskantoren. De Post telt in totaal 655 uitreikingskantoren.

Sinds begin deze week is De Post gestart met de invoering van het systeem in de grote postkantoren, met name Hasselt en Luik II. Tegen het einde van het jaar komen daar nog twee Brussels kantoren bij. Die postkantoren worden allemaal gebruikt als proefkantoor. Maar de invoering loopt niet van een leien dakje, zo meldde het Belang van Limburg vrijdag.

In Hasselt zou de bestelling van tienduizenden poststukken achterstand opgelopen hebben. In Luik werd maandag nog gestaakt tegen georoute, maar volgens Fred Lens, woordvoerder van De Post, zou de postbedeling daar nu normaal verlopen.

,,Het probleem situeert zich bij de sortering 's nachts'', aldus Lens. Door de toepassing van nieuwe postrondes moet de sortering ook helemaal anders georganiseerd worden. De meeste sorteerders kennen de postrondes uit het hoofd, maar met die nieuwe rondes levert die kennis niets meer op. De problemen met de bedeling van de bedrijfspost en de kranten zijn volgens Lens van de baan.

Om de achterstand in de particuliere post weg te werken, zal dit weekend extra personeel ingezet worden. De Post heeft zonder al te veel problemen voldoende vrijwilligers gevonden.

,,Het personeel is zeer begaan met de problemen'', zegt Eddy Denaeyer van de christelijke ACV-Transcom. Maar hij waarschuwt ook dat er begin volgende week een definitieve oplossing uit de bus moet komen. ,,Anders kan het geduld van het personeel wel eens op geraken.''

Fred Lens benadrukte gisteren nogmaals dat wie klachten heeft, recht heeft op een vergoeding. Als bijvoorbeeld een priorbrief door een fout van De Post niet de dag na de verzending ter plekke is, betaalt De Post in principe de postzegel terug. Klachten kunnen ingediend worden door het invullen van een formulier in elk postkantoor; per fax naar het nummer 02-226.22.69; met een gewone niet-gefrankeerde brief aan De Post, Kwaliteitsdienst, Muntcentrum, 1000 Brussel of via het e-mailadres quality@post.be.