GENK (belga) -- Directie en vakbonden bij de Genkse autoconstructructeur Ford hebben vrijdag een voorakkoord bereikt over de afvloeiing van 3.000 werknemers tegen april volgend jaar.

De vakbonden leggen het akkoord maandag voor aan de achterban, maar ze maken zich sterk dat die het zal goedkeuren. De bonden hebben hun achterban steeds nauw betrokken bij onderhandelingen die begin november van start gingen.

Centraal in het akkoord staat het brugpensioen voor de werknemers van 50 jaar. Bonden en directie kwamen donderdag nog overeen (DS 28 november) dat werknemers die 50 jaar worden in 2004 en 2005 ook in aanmerking komen voor brugpensioen. Ze moeten wel bereid zijn om in een systeem van gedeeltelijke werkloosheid te stappen. Die brugpensioenregeling moet in totaal een oplossing bieden voor 1.650 werknemers.

Daarnaast zal er gedurende een periode van twee jaar één uur per week minder gewerkt worden. De werknemers die in dat systeem stappen, zullen wel iets minder verdienen. Op die manier zouden er 120 arbeidsplaatsen gered kunnen worden. Daarnaast zal aan de werknemers ook de mogelijkheid geboden worden om halftijds of viervijfde te werken, maar deze vorm van vrijwillige arbeidsduurvermindering zal financieel niet gestimuleerd worden, zo luidt het in vakbondskringen.

Wie vrijwillig opstapt, kan rekenen op een gouden handdruk van 2.500 euro. Voor wie vertrekt voor januari volgend jaar, komt daar nog eens 2.000 euro bij.

De directie stemde er ook mee in om een tewerkstellingscel op te richten om de Ford-arbeiders die moeten afvloeien, te begeleiden naar een geschikte baan. Tot slot werd ook overeengekomen dat de directie de werknemers van de nachtploeg de eerste zes maanden na de stopzetting van de ploeg zal blijven uitbetalen.