BRUSSEL -- De kans is zeer groot dat de Europese Commissie nog dit jaar de belangrijkste visgebieden afsluit voor kabeljauwvangst. Ze zal dat doen op basis van nieuwe alarmerende rapporten over het uitsterven van het kabeljauwbestand door overbevissing.

Commissaris Franz Fischler van Landbouw en Visserij trok gisteren nog maar eens de alarmbel. Hij deed dat op basis van een rapport van van de Internationale Raad voor Exploitatie van de Zee.

Die instelling adviseert een verbod op kabeljauwvangst in het oosten van het Kanaal, de Skagerrak, de Noordzee, de Ierse Zee en de Oostkust van Schotland. Omdat kabeljauw samen met andere soorten wordt gevangen zou dat betekenen dat er in die gebieden ook niet meer mag gevist worden op onder meer langoestines, schelvis en wijting.

Op 11 november zal een wetenschappelijk comité een advies opmaken voor de Europese Commissie. ,,Tenzij het comité anders adviseert, wat weinig waarschijnlijk is, zie ik geen andere mogelijkheid dan in een eerste fase een volledig verbod op te leggen van de vangst van kabeljauw en de andere vissoorten waarvan kabeljauw een bijvangst is'' zei de commissaris gisteren. Daarnaast komen er begeleidende maatregelen zoals het uitbetalen van premies om de vloot af te bouwen.

Hij suggereerde gisteren ook dat hij de lidstaten strenger zal controleren. Zij zijn verantwoordelijk voor de controles op de maximale vangsten (quota) die de EU al jaren oplegt. Maar het blijkt dat de nationale rapporten over de aan land gebrachte hoeveelheden kabeljauw niet kloppen met de wetenschappelijke gegevens over de evolutie van het visbestand. Fischler zei dat de Unie de mogelijkheid moet krijgen om op te treden. Niet alle lidstaten zijn even streng als er quota overschreden worden. Sommige straffen, andere geven gewoon een verwittiging. Fischler wil de mogelijkheid krijgen om de ,,sancties'' die de lidstaten opleggen te harmoniseren omdat er hier sprake is van concurrentievervalsing. De vloten van de diverse lidstaten vissen immers in dezelfde visgebieden.