BRUSSEL -- Terwijl de Amerikaanse regering, opgejaagd door de dreiging van Al-Qaeda, de budgetten voor beveiliging tegen aanvallen op computernetwerken voort opschroeft, moet de Europese Commissie nog altijd beginnen met de oprichting van een centraal meldpunt voor cybermisdaad. Dat bleek gisteren tijdens het ,,US-EU Information Security Forum'' in Brussel.

Vertegenwoordigers van de Amerikaanse en Europese overheid en bedrijven sleutelden op het forum aan een betere samenwerking om e-business en e-government-projecten veiliger en betrouwbaarder te maken.

Richard Clarke, de cybersecurity -adviseur van de Amerikaanse president George Bush, benadrukte de nood om de samenwerking tussen overheid en privé-bedrijven en tussen Europa en de Verenigde Staten te versterken. Wekelijks vinden honderden e-aanvallen plaats op multinationals en overheidsinstanties. Door het groeiende gebruik van het Internet en de steeds grotere mobiliteit zijn de bedreigingen wereldomvattend. Aanvallen gebeuren razendsnel.

Bedrijven geven uit marketing- en concurrentieredenen niet graag toe dat ze aangevallen zijn. Van instanties als de Navo of het Pentagon is discretie begrijpelijk. Volgens enkele Europese aanwezigen overheerst vandaag het stilzwijgen echter vooral omdat bedrijven niet goed weten waarheen als een e-aanval plaatsvindt.

In de Verenigde Staten bestaat daarvoor een instituut: het ISAC, Information Sharing and Analysis Centre. Gelijkaardige organen zijn opgericht voor onder meer de farmaceutische en de banksector. Bij een e-aanval kan een bedrijf dat melden en worden discreet en anoniem de nodige stappen gedaan bij concurrenten en collega's.

De aanwezigen gisteren vroegen de Europese Commissie daarom dringend werk te maken van een gelijkaardig overkoepelend agentschap. De Europese Commissie zei daar volop mee bezig te zijn. ,,Ik verwacht de komende maanden een doorbraak'', zei Michèle Fitzpatrick van het netwerkbeveiligingsbedrijf Network Associates.

Net als collega's vindt zij dat de Europese Commissie ook op andere technologiedomeinen dynamischer zou kunnen optreden. ,,Bush heeft onlangs beslist om acht procent van het IT-budget aan beveiliging te besteden. De Amerikaanse voorsprong vergroot daardoor. In Europa staan dienstenbedrijven sterk, maar de eigenlijke productie van softwaretoepassingen blijft in grote mate een Amerikaanse bezigheid.''

De gemeenschappelijke externe vijand blijkt echter niet de grootste zorg. Meestal komt het ,,e-terrorisme'' van binnenin. Net zoals Bush vandaag praat over beveiliging van het thuisland omdat landsgrenzen niet alles tegenhouden -- de recente schrijnende voorbeelden zijn bekend -- stoppen firewalls in bedrijven niet elke aanval.

Netwerkanalyse is de trend van het moment. Door op te sporen waar een computernetwerk belast wordt, kan je eventuele aanvallen om computers lam te leggen vlugger stoppen.