Vondelingenschuif niet strafbaar.


De vzw Moeders voor Moeders uit Borgerhout begaat geen misdrijf met het openen van een vondelingenschuif. Het Antwerpse parket stelde vast dat er in hoofde van de vzw pas sprake is van een misdrijf als er echt een kind als vondeling wordt achtergelaten. Het organiseren van het systeem op zich is niet strafbaar. De vraag is ook of door dit initiatief meer moeders zullen geneigd zijn hun ongewenst kind te vondeling te leggen.

,,De vraag is of Moeders voor Moeders zich strafbaar maakt door het misdrijf te vergemakkelijken. Los van de onbetwistbaar goede bedoelingen achter het initiatief, moet in geval er daadwerkelijk een ...

Niet te missen