Twee jaar nadat Christian Van Thillo (De Persgroep) op een niet al te galante manier wandelen werd gestuurd bij Uitgeversbedrijf Tijd, koopt hij zich met partner Rossel in de markt van financieel-economische berichtgeving in. Voor Van Thillo is de co-controle over L'Echo een startpunt. Wat volgt, is de uitbouw van een nationaal financieel-economisch platform. Ondanks de Belgische taaldeling zijn er reële synergieën in dit segment.

Christian Van Thillo stuur je niet zomaar wandelen, weten mensen die deze ambitieuze entrepreneur kennen. Toch oogt het overname-track record van deze prille veertiger gemengd. In 1994 greep hij in extremis naast Het Volk, wat later naast Gazet van Antwerpen en twee jaar geleden naast De Financieel Economische Tijd. Levensbeschouwelijke obstakels bleken daarbij een rol te spelen.

Vooral de mislukte toenadering tot De Tijd (eerst in alliantie met Roularta, later een individueel bod op een pakket van 10 procent) zit de uitgever nog hoog. Ondanks het feit dat hij de grens overstak en zich over het risicovol project met de Amsterdamse krant Het Parool ontfermde, bleef de ambitie van Van Thillo om actief te worden in de financieel-economische pers voluit overeind.

Voor Van Thillo is het zowel business als emotie. De niche van financieel-economische informatie is potentieel een lucratieve activiteit. Als volbloed ondernemer, die zich de facto constant in ondernemerskringen beweegt, is een financieel-economisch scalp een must aan de broekriem. Het geeft extra macht en aanzien. Maar Van Thillo zou het niet doen als hij niet overtuigd was dat hij zinvolle (rendabele) dingen in die markt kan doen.

Bekend is dat hij niet hoog oploopt met de strategische beslissing van De Tijd om meer op te schuiven in de richting van een algemene krant, een beweging die door critici als een vlucht vooruit wordt omschreven. De Tijd stuurde aan op samenwerking met L'Echo, maar daar fietst Van Thillo nu handig tussen.

Uiteraard zullen De Tijd en L'Echo straks zakelijke mogelijkheden aftasten. Stapt L'Echo bijvoorbeeld in Trustmedia, de reclameregie van De Tijd voor financiële publiciteit? Precies in het segment van financiële publiciteit is een landelijke combinatie zinvol. Uitgever Tijd zal bij de nakende gesprekken deze keer een andere gesprekspartner aan de andere kant van de tafel vinden.

De Tijd had het zich anders voorgesteld. Nog niet zolang geleden probeerde de in Antwerpen gevestigde uitgever om L'Echo te overtuigen in een 60-40-alliantie te stappen. De suggestie daarbij was dat L'Echo de overtollige cash op zijn balans zou uitkeren om deze verhouding mogelijk te maken. Een Vlaams overwicht was onaanvaardbaar voor de Franstalige, meestal financiële aandeelhouders van Editeco, de holding boven L'Echo.

De jongste maanden kwam het tot verschillende biedingen op Editeco, met een ,,Belgische oplossing'' als winnaar. Achter de combinatie Rossel (uitgever van onder meer Le Soir) en De Persgroep zit veel meer dan een ,,nationale oplossing''. Het zijn twee familiaal gedomineerde uitgevers die elk in hun regio een vooraanstaande positie bekleden.

Ze kennen elkaar bovendien erg goed. Rossel en De Persgroep opereren samen in Full Page, de reclameregie die advertenties werft voor kranten, en werken samen in de Franstalige versie van Vacature. Van Thillo schiet ook goed op met de leiding van Rossel -- Bernard Marchant (schoonzoon van wijlen Robert Hurbain) en Paul Callebaut. De familie Hurbain controleert Rossel. Verwacht mag worden dat de samenwerking tussen beide uitgevers nog uitbreiding zal kennen. In het dossier L'Echo lijkt de afspraak dat Rossel het stuurwiel in handen houdt op de Franstalige markt en De Persgroep de leiding neemt voor de Nederlandstalige markt.

Wie niet in dit verhaal voorkomt (ondanks pogingen van de zakenman Stephan Jourdain), is Roularta. Roularta, Rossel en De Persgroep kennen elkaar goed en werken op deelterreinen samen. Roularta is onder meer uitgever van Trends en de partner van De Persgroep bij de VMM (VTM, Q-Music).

Voor Roularta lag de inzet anders. De uitgever is al voluit actief in de financieel-economische berichtgeving en versterkte zich recent door de Kempische uitgever Biblo volledig over te nemen. In die markt nieuwe partnerships opzetten nadat recent een partner uitgekocht werd, lijkt sterke man Rik De Nolf minder aan te spreken. ,,Partnerships zijn barrières bij het optimaliseren van synergieën.''

Rossel en De Persgroep hebben bij L'Echo nog een weg af te leggen om hun nationale financieel-economische ambities waar te maken. Op het eerste gezicht kopen ze een bedrijf ,,op zijn retour''. L'Echo heeft zijn oplage de jongste jaren gestaag zien dalen van 28.000 exemplaren tot minder dan 19.000 exemplaren. Beide uitgevers verwerven een bedrijf dat aankijkt tegen een investeringskloof, omdat het product en de infrastructuur onvoldoende geëvolueerd zijn.

L'Echo is anderzijds wel financieel gezond, een gevolg van een rigoureus kostenbeleid -- maar zonder veel visie over waar men naartoe moest. L'Echo heeft die zuinigheid tijdens de goede jaren volgehouden, waardoor er 12,5 miljoen euro op de schuldenvrije balans prijkt.

Dat relativeert het prijskaartje van 30,5 miljoen euro voor 100 procent van Editeco. Enkele kleinere aandeelhouders, waaronder Mediabel, moeten overigens nog beslissen of ze hun participatie verkopen aan de tandem Rossel/De Persgroep.

De nieuwe combinatie heeft het potentieel om de verhoudingen in de Belgische financieel-economische pers om te gooien. Als de verbreding van De Tijd mislukt, valt een bod van Rossel/De Persgroep op de gelijknamige uitgever niet uit te sluiten. Van Thillo zal het nu nog Franstalige platform beslist een Vlaams verlengstuk willen geven. De lancering van een financieel-economisch week- of maandblad of andere initiatieven vallen niet uit te sluiten.

Roularta kijkt rustig aan tegen die mogelijkheid, maar bij De Tijd is het besef zo mogelijk nog versterkt dat men zich een mislukking van het verbredingsproject niet kan veroorloven.

Pascal Dendooven is redacteur economie.

Elke dag beantwoordt de redactie een actuele vraag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig