ASSE -- Ondanks de hoge papierprijzen, de slechte economische conjunctuur en de terugval van de reclamebestedingen heeft De Persgroep afgelopen jaar een winststijging gerealiseerd van 7 procent tot 17,6 miljoen euro. ,,Dankzij een snelle kostenbeheersing'', zegt gedelegeerd bestuurder Christian Van Thillo.

Bij de eerste tekenen van de conjunctuurvertraging en de achteruitgang van de reclamebestedingen, in januari 2001 al, zette De Persgroep de tering naar de nering en werden de budgetten bijgestuurd. ,,De Persgroep is een bedrijf dat een geschiedenis heeft van verliezen'', zegt Christian Van Thillo. ,,Als gevolg daarvan hebben wij veel knipperlichten ingebouwd en konden wij vlug reageren toen duidelijk werd dat de economie verslechterde.'' Daardoor kon de onderneming een moeilijk mediajaar toch met een hogere winst afsluiten.

In de uitgeefactiviteiten -- met onder meer de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen en de tijdschriften Dag Allemaal en Joepie -- stegen de inkomsten uit de verkoop met 7 procent en daalden de advertentie-inkomsten met 7 procent. Per saldo bleef de omzet gelijk op 164 miljoen euro.

De bedrijfswinst zakte met 10 procent, onder meer door de hogere papierprijzen, tot 19,5 miljoen euro. De nettowinst van de uitgeefactiviteiten lag met 13,3 miljoen euro 5 procent lager dan het voorgaande jaar. De kranten hadden meer last van de moeilijke marktomstandigheden dan de tijdschriften, zegt Van Thillo.

De divisie radio en televisie -- De Persgroep heeft een belang van 50 procent in de Vlaamse Media Maatschappij (VTM, Kanaal 2, Q-Music) en in de Antwerpse regionale zender ATV -- ging de omzet omhoog met 3 procent tot 104 miljoen euro. De bedrijfswinst klom met 26 procent tot 13,4 miljoen euro, de nettowinst lag met 3,8 miljoen euro 90 procent hoger dan in 2000.

De groepsomzet van de mediaonderneming kwam uit op 277,4 miljoen euro, twee procent hoger dan het voorgaande jaar. De bedrijfswinst steeg eveneens met 2 procent tot 32,9 miljoen euro en de nettowinst klom van 16,4 miljoen tot 17,6 miljoen euro. Het aantal personeelsleden groeide van 945 tot 1.001 werknemers.

De Persgroep heeft de plannen voor een beursgang opgeborgen. ,,Maar onze balans is gezond, wij hebben voldoende ontleningscapaciteit voor eventuele overnemingen'', zegt Van Thillo. Voor expansie rekent hij vooral op interne groei. Maar tegelijk sluit hij overnemingen niet uit, als er zich opportuniteiten aandienen.

Vorig jaar was De Persgroep kandidaat om het Uitgeversbedrijf Tijd, uitgever van de Financieel Economische Tijd over te nemen. Maar dat ging uiteindelijk niet door. ,,Het heeft onze interesse voor de financiële media aangescherpt'', zegt Christian Van Thillo. Zelf met een financiële krant beginnen, ziet hij niet zitten. ,,Maar als die opportuniteit zich opnieuw voordoet, zullen wij weer kandidaat zijn'', luidt het.