BRUSSEL -- Overheid en bedrijven, maar ook media en onderwijs moeten hun krachten en ideeën bundelen om de economische toekomst van Vlaanderen veilig te stellen. Ze kunnen dat door beleid, opleiding en ondernemerschap op elkaar af te stemmen en door, tegen pakweg 2020, nieuwe economische keuzes te maken. De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, zoekt alvast naar het gepaste economische symbool voor het nieuwe Vlaanderen.

De regering-Dewael ging eind april met een groots opgevat debatforum van start over 'Ondernemen in Vlaanderen in 2020'. Academici, sociale organisaties en -- uiteraard -- bedrijfsleiders werden uitgenodigd om hun visie op de economische toekomst op papier te zetten. Burgers konden en kunnen hun mening kwijt op de website www.kleurrijk.vlaanderen.be .

In het Brusselse Hotel Metropole luisterde minister-president Dewael gisteren naar de opmerkingen van een schare top-professoren en dito bedrijfsleiders. Hun meer dan 100 bladzijden dikke waslijst aan verzuchtingen en voorstellen moet zijn weg vinden naar een beleidstoespraak die Dewael volgende week in het Vlaams Parlement zal houden.

Professor Leo Sleuwaegen waarschuwt alvast voor een ongenuanceerde oproep tot meer ondernemerschap. ,,Niet iedereen moet ondernemer worden. Er is bij mijn weten geen correlatie tussen een stijging van het aantal ondernemers en economische groei. Kwantiteit is een zaak, kwaliteit een andere.''

Een centrale, maar voorlopig onopgeloste vraag is of Vlaanderen alles moet zetten op economische vernieuwing (lees: bij voorrang hoogtechnologische bedrijfjes helpen starten en groeien), een stelling met nogal wat aanhang aan de universiteiten. Of moet men blijven uitgaan van de sterkte van de bestaande (oude?) industriële clusters, zoals de chemie of de textiel?

In geen geval kan Vlaanderen blijven teren op zijn huidige troeven, zoals hoge scholingsgraad en productiviteit, en zijn centrale logistieke ligging. ,,Andere regio's kunnen eenzelfde kaartspel bovenhalen'', heette het eensgezind, ,,niets is permanent verworven. Kijk naar de Waalse economie: die was vijftig jaar geleden sterker dan de Vlaamse.''

De rigide en complexe overheidsregels inzake milieu, arbeidsrecht, fiscaliteit en ruimtelijke ordening ,,verstikken de creativiteit van de ondernemers'', was de meest gehoorde klacht. Dewael beaamde dat, verwees naar de ,,dictatuur van de planologen'' en hield een pleidooi voor meer bedrijfsterreinen.

Maar de regeringsleider gaf zelf ook een waarschuwing mee: ,,Alles in onze economie behouden en toch gaan vernieuwen en veranderen, dat gaat niet. Vlaanderen moet keuzes maken, zowel de overheid als de ondernemingen. Zoiets gaat allicht vlotter als we een nieuw symbool vinden om economisch Vlaanderen in de wereld mee te verkopen.'' Concrete plannen heeft Dewael nog niet: ,,Het kan een beurs zijn, genre Flanders Technology van vroeger. Of een happening. Alle voorstellen zijn welkom.''