BRUSSEL (belga) -- De ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) heeft vorig jaar 2.007 klachten ontvangen. Dat zijn er 148, of 8 procent, meer dan het jaar voordien. Veel klachten zijn het gevolg van een gebrek aan communicatie tussen de banken en hun klanten, meent ombudsman Paul Caeyers.

De verhoging van het aantal klachten is te wijten aan een betere bekendheid van de ombudsdienst en anderzijds aan de uitbreiding van zijn bevoegdheden, meent Caeyers. Sinds eind 2000 is hij ook bevoegd voor problemen die klanten hebben bij beursvennootschappen, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Het grootste aantal klachten had vorig jaar betrekking op roerende waarden (30 %), gevolgd door klachten over het betalingsverkeer (27 %), rekeningen en bancaire beleggingen (17 %) en kredieten (16 %). Opmerkelijk is de forse stijging van het aantal klachten rond het gebruik van debet- en kredietkaarten en rond operaties aan bankautomaten. ,,Als een klant werkelijk aan het loket wil passeren om geld af te halen -- een groot of klein bedrag -- dan moet het personeel die wens respecteren'', zegt Caeyers. De aanrekening van kosten leidt dikwijls tot conflictsituaties tussen de bank en de klant, maar de ombudsman is niet bevoegd om tussenbeide te komen in commerciële tarieven. Hij dringt er op aan dat de ontleners regelmatig zouden worden ingelicht over de toestand van hun schuld. De informatie na het opeisbaar stellen van een krediet laat veelal te wensen over, luidt het. De klant heeft vaak geen zicht op de aangerekende interesten, boeteclausules, verwijlinteresten en kapitaalsaflossingen.