© pvb
BRUSSEL -- Als De Post een postkantoor of verkooppunt wil sluiten dat meer dan vijf kilometer van het dichtstbijzijnde kantoor of verkooppunt ligt, dient ze daarvoor de toestemming te vragen aan de overheid. Dat bepaalt het nieuwe beheerscontract tussen De Post en de federale overheid. De ministerraad moet er zich vrijdag over uitspreken.

Die bepaling moet voorkomen dat het management van De Post op eigen houtje beslist uit besparingsoverwegingen een hele reeks kleinere postkantoortjes te sluiten. Eind vorig jaar had toenmalig topman Frans Rombouts dat voorgesteld. Het veroorzaakte een politieke storm die hem zijn kop kostte.

In de nieuwe beheersovereenkomst erkent De Post dat de huidige dichtheid van het netwerk van postkantoren beantwoordt aan de behoeften van nabijheid. Verder luidt het dat alle gemeenten van het land over minstens één postkantoor of postaal servicepunt moeten beschikken.

Die postkantoren dienen enkele uren per week open te zijn buiten de normale kantooruren en de wachttijd voor de klanten moet beperkt worden tot gemiddeld vier minuten.

De Post verbindt er zich toe de dienstverlening geleidelijk te verbeteren. Dit jaar moet 91 procent van de brieven bezorgd zijn één dag nadat ze gepost werden. In 2006 moet dat percentage gestegen zijn tot 95 procent.

Iedereen die erom vraagt, moet een zichtrekening met een minimale dienstverlening -- overschrijvingen, doorlopende opdrachten, debetkaart -- kunnen openen bij De Post. Het beheer van die rekening ,,kan'' gratis zijn, staat in de beheersovereenkomst. Die beklemtoont ook nog de sociale rol van de postbode.

In de beheersovereenkomst wordt aan De Post een aantal taken van openbare dienst toevertrouwd. De Post moet die diensten aanbieden tegen een tarief dat lager ligt dan de kostprijs. Het verschil mag De Post aan de staat factureren.