BRUSSEL -- De uitstoot van schadelijke stoffen door een individuele auto is de voorbije 20 jaar drastisch gedaald en die evolutie gaat verder. Tegen 2020 is het probleem van de luchtverontreiniging door het wegverkeer zo goed als opgelost. En de overheid kan dat bespoedigen door de vervanging van oude door nieuwe wagens aan te moedigen, schrijft Michel Peelman van Febiac in het jongste maandblad van de automobielfederatie.

-- Febiac pleit voor meer nieuwe auto's. Had ik het niet gedacht?

Dit past inderdaad in ons kraam en daarom komen we er ook mee naar buiten, dat is duidelijk. Maar dat betekent nog niet dat ons standpunt waardeloos is. We pleiten al langer voor een verjonging van het wagenpark om milieuredenen en hebben dat pleidooi nu wetenschappelijk laten onderbouwen door het gereputeerde Duitse Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU).

Uit hun studie blijkt dat tegen 2020 de uitstoot van koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), benzeen (C6H6), stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes (PM) om en bij de 70 procent zal dalen, zelfs als we rekening houden met nog een aanzienlijke toename van het autoverkeer en vooral van het vrachtvervoer over de weg.

-- Omdat u ervan uitgaat dat nieuwe vormen van aandrijving, zoals brandstofcellen, zullen doorbreken?

Neen, zelfs niet. We zijn bewust voorzichtig gebleven en hebben ons gebaseerd op de strengere normen die in het verschiet liggen voor de klassieke ontploffingsmotoren. Op dit moment valt niet te verwachten dat de alternatieven voor de ontploffingsmotor snel zullen doorbreken.

-- Blijft nog het probleem van de koolstofdioxide (CO 2 ), op zich niet schadelijk, maar wel verantwoordelijk geacht voor het broeikaseffect. Door de groei van het verkeer zal dat nog licht toenemen, terwijl de uitstoot volgens de afspraken van Kyoto vrij drastisch naar beneden moeten. U vraagt dat die afspraken niet lineair zouden worden toegepast op het wegverkeer. Is dat niet wat gemakkelijk?

We moeten realistisch zijn. Het verkeer gaat de komende jaren toenemen, en dat zal voor een groot stuk over de weg verlopen. De spoorwegen kampen nu al met capaciteitsproblemen. En nog veel zuiniger rijden zit er zeker in het vrachtvervoer niet in. Daar is de concurrentie zo scherp dat nu al zo zuinig mogelijk met brandstof wordt omgesprongen. Dus zeg ik dat de daling van de CO 2 -uitstoot vooral elders moet worden gezocht, bijvoorbeeld in huishoudelijke verwarming, waar gemakkelijker alternatieven te vinden zijn.

-- Hoeveel kans maakt uw pleidooi voor een milieuvriendelijker fiscaliteit die oude, vervuilende auto's bestraft en schone technieken aanmoedigt?

Ik denk dat er onder deze regering op zijn minst aanzetten zullen worden gegeven in die richting. Wij vragen niet noodzakelijk minder autobelastingen, wel andere.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig