ECHO. Eigen werklozen eerst

Voor het Brussels hoofdstedelijk gewest is er in de meeste beleidsplannen van de federale en Vlaamse overheid een speciale plaats gereserveerd. Bij voorkeur in de laatste paragraaf van de regelgeving worden voor Brussel de uitzonderingen op de regel opgesomd.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen