Ethici bevreesd voor media-apocalyps

LEUVEN -- De media dienen om het maatschappelijk debat te stofferen en om informatie

aan te brengen zodat mensen degelijke oordelen kunnen vellen. Maar ze functioneren zo niet meer in de postmoderne tijd. Zeker het dominante medium, de televisie, niet. De media brengen wat de mensen graag zien en horen. En dat stemt manifest niet overeen met wat de ethici belangrijk vinden.

Elihu Katze, Zygmunt Bauman en veel andere grote internationale namen schetsten die kritiek donderdag en vrijdag op de Conferentie over de media van het European Ethics Network en het Overlegcentrum ...

Niet te missen