CVP-jongeren surfen verder dan actieve welvaartsstaat

BRUSSEL -- De actieve welvaartsstaat biedt oude oplossingen voor nieuwe situaties en moeilijkheden. Dat vinden de CVP-jongeren. Ze bouwden hun concept oranje jobs uit.

Het idee van de oranje jobs -- een betere combinatie tussen arbeid, familie en engagement -- kwam in de vorige regeerperiode tot stand bij de CVP-jongeren, en de moederpartij nam het al over.

De jonge ...

Niet te missen