BRUSSEL -- De Turkse Demir-Halk Bank, een van de jongste spruiten in het Belgische bankwereldje, hoopt de Belgische spaarders te kunnen verleiden met hoge rentevergoedingen op termijn- en spaarrekeningen.

Demir-Halk Bank, afgekort DHB Bank, is sinds oktober vorig jaar in België aanwezig met een filiaal in Brussel. DHB Bank is een bank naar Nederlands recht. Het is een joint venture van twee gereputeerde Turkse banken, Demirbank en Halkbank. Demirbank, die gecontroleerd wordt door de Turkse industriële familie Cingillioglu, is de zesde grootste particuliere bank van Turkije en is gespecialiseerd in handelsfinanciering. De andere partner, Halkbank, is een staatsbank, gespecialiseerd in kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtslui, en heeft 806 kantoren in Turkije.

De twee partners hebben de DHB Bank in Nederland in 1992 opgericht, met de bedoeling de handelstransacties tussen Turkije en de Europese Unie te financieren en de betalingen te vergemakkelijken van de Turkse emigranten in Europa naar hun thuisland.

Het hoofdkwartier van de bank is gevestigd in Rotterdam, maar ze heeft ook kantoren in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In 1997 opende de bank kantoren in Duitsland: Düsseldorf, Kassel en Hamburg. DHB Bank evolueerde geleidelijk van een bank die eigenlijk alleen maar zaken deed voor ondernemingen, naar een bank met ook particuliere klanten, vooral omdat de spaarrekeningen van de bank bij de Duitsers spaarders zo aansloegen. Op relatief korte tijd openden meer dan 10.000 Duitsers een spaarrekening bij DHB Bank.

De reden van dat succes is eenvoudig: de hoge vergoeding die DHB Bank geeft op zijn spaarrekeningen. De DHB Voorspoedrekening , met een rente van 5 procent, werd door de Geldgids van de Nederlandse consumentengids bestempeld als de hoogstrentende spaarrekening in Nederland.

Met zijn vestiging in België wil DHB Bank dezelfde succesformule toepassen, verklaart Ali Ömer Devres, hoofd van het Brusselse kantoor. De rentevergoeding die DHB Bank biedt op termijnrekeningen gaat van 5 procent (bruto) op een termijnrekening van een maand tot 5,75 procent voor een jaar. Ter vergelijking: een kasbon op één jaar brengt vandaag 3,5 procent bruto op, de staatsbon op vijf jaar 5,1 procent.

Maar durven de mensen hun spaarcenten wel toevertrouwen aan een Turkse bank, ook al is het een bank naar Nederlands recht? ,,Door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zijn wij erkend als bijkantoor van de Nederlandse DHB Bank'', zegt Devres. ,,Het Brusselse kantoor valt onder het Nederlandse systeem voor de bescherming van spaardeposito's, de zogenaamde ,,Collectieve Garantieregeling''. Dat betekent dat spaartegoeden tot 20.000 euro (800.000 frank) verzekerd zijn.

DHB Bank wil een van de komende weken ook uitpakken met een ,,Belgisch'' spaarboekje, waarop de rente tot 56.000 frank is vrijgesteld van roerende voorheffing. Devres zegt dat de bank daarop bijna de hoogst wettelijk toegelaten rente zal betalen. De maximumrente op een spaarboekje bedraagt momenteel 4 procent, plus 2 procent in de vorm van een aangroei- of getrouwheidspremie.

Waarom betaalt DHB Bank 5 tot 6 procent vergoeding voor het aantrekken van spaargeld, als de korte rente op de interbankenmarkt rond de 3,6 procent schommelt? ,,Voor ons is dat een goedkope vorm van financiering'', legt Devres uit. ,,Als kleine bank, met Turkse aandeelhouders, moeten wij bovenop de interbankenrente een aanzienlijke marge betalen.''

De bank heeft naar eigen zeggen geen moeite om de hoge rente te betalen. ,,Wij kennen Turkije goed, wij kunnen de kredietwaardigheid van de banken en bedrijven waarmee we zaken doen goed inschatten. Daardoor halen wij een hoge rendabiliteit op onze handelsfinancieringen.''

DHB Bank telt 160 werknemers, heeft een kapitaal van 125 miljoen gulden (2,3 miljard frank) en een balanstotaal van 1,8 miljard gulden (33,6 miljard frank). Op termijn wil DHB Bank in België zich ontwikkelen tot een complete retailbank, met een brede waaier van diensten voor haar particuliere klanten.