BRUSSEL (belga) -- Het resultaat van de Belgische overheidsfinanciën zal waarschijnlijk beter uitvallen dan de begroting laat vermoeden. Tot dat besluit kwamen de Europese ministers van Financiën, die zich tevreden toonden over het Belgische programma voor de verdere afbouw van de overheidsschuld en het begrotingstekort voor de periode 2000-2003.

De Europese ministers nemen aan dat de Belgische regering bij het opstellen van haar begroting de verwachte economische groei eerder laag heeft ingeschat, zodat het begrotingsresultaat wellicht beter zal zijn dan geraamd. De ministers, die de begrotingen van de lidstaten nakeken in opvolging van het herziene stabiliteitspact, stelden dat België voldoet aan dat pact.

België rekent op een begrotingsevenwicht vanaf 2002, daarna moet er zelfs een licht overschot op de begroting staan. Dit jaar budgetteerde de regering-Verhofstadt een tekort van 1 procent van het bruto binnenlands product. De regering heeft al bekendgemaakt dat het tekort voor 1999 uitkwam op 0,9 procent van het bbp, terwijl de begroting rekening hield met een tekort van 1,1 procent.

België wil met zijn stabiliteitsprogramma vooral de werkgelegenheid sterk verhogen en de economische doelmatigheid verbeteren. Europa is ,,verheugd'' over het voornemen van de Belgische regering ,,de inspanningen op te drijven om de totale belastingdruk te verlagen, vooral die op arbeid''.

Het betere begrotingsresultaat moet het tevens gemakkelijker maken de schuld in 2003 dicht bij 100 procent van het bbp te doen belanden. Eind 1999 bedroeg die schuld 114,9 procent (een daling met 6,3 procent tijdens de afgelopen twee jaren). De verbetering van de begrotingssituatie is volgens Europa ,,noodzakelijk'' voor een gestage daling van de schuld en het scheppen van ruimte voor de hervorming van de inkomstenbelasting.

Europa benadrukt de ,,cruciale rol'' van een hoog primair overschot in de daling van de schuld en het begrotingstekort. België krijgt verder de raad prioriteit te geven aan de overheidsinvesteringen om de infrastructuur en de productiecapaciteit van de industrie te verbeteren.