BRUSSEL -- De inflatie is in februari geklommen tot 1,95 procent. Een verdubbeling in een jaar tijd, want in februari vorig jaar bedroeg de inflatie maar 0,98 procent.

Die verdubbeling is onder meer het gevolg van de hogere dollarkoers en van de stijging van de internationale olieprijzen. De energieprijzen liggen vandaag daardoor ongeveer 12 procent hoger dan in februari vorig jaar. De prijzen van diensten zijn met ongeveer 2 procent gestegen, de prijzen van voedingsmiddelen zijn met 1,1 procent gedaald, de huurprijzen zijn met 1,3 procent geklommen en de niet-voedingsproducten zijn afgelopen twaalf maanden gemiddeld 0,7 procent duurder geworden.

De versnelling van de inflatie -- niet alleen in België, ook in andere Europese landen -- zet de Europese Centrale Bank (ECB) aan tot een voorzichtige houding en alert rentebeleid.

Conjunctuuranalisten achten de kans klein dat de inflatie uit de hand loopt. Aangenomen kan worden dat de dollarklim een top heeft bereikt en dat ook de olieprijzen aan hun plafond zitten, nu in het noordelijke halfrond stilaan de lente intreedt. Het effect van de hogere dollarkoers en de olieprijzen zou de komende maanden geleidelijk uit het inflatiecijfer moeten wegebben. Het Federaal Planbureau verwacht bijvoorbeeld dat de inflatie tegen het einde van het jaar opnieuw zal zijn gedaald tot minder dan één procent.

De conjunctuurinstituten verwachten dat de inflatie in België dit jaar gemiddeld 1,4 procent bedraagt, tegenover 1,1 procent in 1999. De meest pessimistische, Oeso en KBC Bank, houden het op respectievelijk 1,7 procent en 1,9 procent.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is in februari met 0,40 punt gestegen tot 105,2 punten. De gezondheidsindex, die geen rekening houdt met de prijzen van alcohol, benzines en tabak, ging 0,27 punt omhoog tot 104,56 punten. Hij ligt nu 1,2 procent hoger dan in februari vorig jaar. De gezondheidsindex wordt gebruikt voor de aanpassing van de lonen, huurprijzen en sociale uitkeringen aan de inflatie.

De gemiddelde gezondheidsindex over de voorbije vier maanden bedraagt 104,18 punten. De spilindex voor de ambtenarenwedden, die op 105,2 punten ligt, werd dus niet overschreden.