Stanley Fischer
©rtr
DAVOS -- Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie in 2001 tot 3,5 procent. Dat zei adjunct-directeur-generaal Stanley Fischer van het IMF dit weekend op het World Economic Forum in Davos, waar 's werelds politieke en economische leiders samen zijn. In september ging het IMF nog uit van een groeiverwachting van 4,2 procent. We staan echter ver van een wereldwijde recessie, zei hij.

De Amerikaanse economie is beneden haar trendgroei aanbeland, maar dat is nu precies wat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, wilde bereiken, aldus Fischer. Het risico van een scherpere vertraging is niet denkbeeldig, maar de Verenigde Staten verkeren in de gelukkige situatie dat de centrale bank haar rentetarieven kan verlagen. Het agressieve optreden van de Fed eerder deze maand was dan ook ,,extreem welkom''. Belastingverlagingen moeten bekeken worden vanuit een langetermijnperspectief en moeten worden ingegeven door structurele beweegredenen.

Voor Europa blijft het beeld ondanks een lichte groeivertraging bemoedigend. De sterkere euro zal de inflatie opnieuw doen afnemen, zodat er ruimte komt voor renteverlagingen. Europa zou inzake economische groei echter ambitieuzer moeten worden, zei Fischer. Tevens zijn verdere hervormingen noodzakelijk: de structurele werkloosheid blijft met 8 procent onaanvaardbaar hoog.

In Latijns-Amerika is dankzij de Amerikaanse renteverlaging het vertrouwen toegenomen. Mexico kende in het afgelopen jaar een spectaculaire groei van 7,5 procent, maar zal nu wel de weerslag van de Amerikaanse conjunctuurvertraging ondergaan. Hoe verder zuidwaarts men gaat, hoe minder dat negatieve effect weegt en hoe meer de positieve gevolgen van de lagere rente de bovenhand halen. Het Braziliaanse herstel is een van de opmerkelijkste ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

In Azië verzwakt het expansietempo lichtjes, maar China blijft in volle vaart doorgaan en India kent nu een benijdenswaardige groei. Japan kende in het tweede en het derde kwartaal een vertraging en in het vierde kwartaal mogelijk een inkrimping van zijn economie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig