,,Twee weten meer dan één''

INTERVIEW. Waarnemend VU-voorzitter Fons Borginon


Fons Borginon
©mc
BRUSSEL -- Door het ontslag van VU-voorzitter Geert Bourgeois maakte politiek Vlaanderen vrijdagavond plots kennis met ondervoorzitter Fons Borginon. Als het partijbestuur er vandaag, zoals verwacht, mee instemt, wordt het Antwerpse kamerlid de komende weken het uithangbord van de Volksunie. Borginon (34) studeerde rechten in Antwerpen en Leuven. Tijdens zijn studententijd was hij praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Hij was enkele jaren advocaat en halftijds assistent aan de Ufsia en in 1995 kwam Borginon, toen 28, in de Kamer. Sinds de verkiezingen van 1999 heeft hij er zitting in de commissies financiën en begroting, en handelsrecht.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen