BRUSSEL (reuters) -- De Europese luchtverkeersleiders beloven de gemiddelde vertraging per vlucht dit jaar te halveren tot 3,5 minuten. Maar op langere termijn kunnen vertragingen slechts grondig worden aangepakt wanneer Europa over één geïntegreerd verkeersleidingssysteem beschikt.

Dat verklaarde de Zwitserse minister van Verkeer, Moritz Leuenberger, na afloop van de Europese ministersconferentie over het luchtverkeer die hij had voorgezeten. De luchtvaartmaatschappijen klagen steen en been over de groeiende vertragingen. Vorig jaar vertrok in de Europese Unie 30 procent van alle vluchten met een halfuur vertraging of meer. De luchtvaartmaatschappijen wijzen daarvoor met een beschuldigende vinger naar de nationale luchtverkeersleiders.

Die schermen echter met argumenten van veiligheid en waarschuwen tegen een deregulering in de verkeersleiding. Zo'n 300 Franse controleurs zetten gisteren hun argumenten kracht bij met een betoging in Brussel.

Toch beloofde Yves Lambert, directeur-generaal van Eurocontrol, dat de vertragingen op korte termijn kunnen worden gehalveerd. Hij rekent daarvoor op de toegezegde rekrutering in Frankrijk van bijkomende verkeersleiders, op de beperking van de verticale afstand tussen twee vliegtuigen van 2.000 naar 1.000 voet en op het einde van de vliegbeperkingen boven Joegoslavië.

De luchtvaartmaatschappijen en de Europese Commissie verwachten vooral heil van de harmonisatie tussen de verschillende nationale controlediensten. Maar enkele landen, waaronder Frankrijk, staan daar weigerachtig tegenover uit vrees voor verlies van nationale soevereiniteit.

De Belgische minister Isabelle Durant liet optekenen dat de verwachte verdubbeling van het luchtverkeer tegen 2015 geen doel op zich is en dat er ook werk moet worden gemaakt van de beheersing van het luchtverkeer.