HASSELT -- De 68-jarige bedrijfsrevisor uit Hasselt die dinsdag is aangehouden in een nevendossier van het grote KB Lux-onderzoek, mag van de raadkamer in Hasselt vrij. Het parket gaat hiertegen in beroep.

De gepensioneerde accountant H.E., die het Limburgs Accountantskantoor runt, blijft dus nog minstens een week achter tralies. Het gerecht verdenkt hem van fiscale fraude en valsheid in geschrifte. Hij zou jarenlang zijn persoonlijk vermogen en tientallen miljoenen van een twintigtal cliënten geplaatst hebben bij de KB in Luxemburg, zonder dit aan de fiscus te melden. H.E. ontkent dat hij de link vormt tussen Belgische KB-filialen en KB Lux. Zijn advocaat Erik Monard: ,,Dat willen de speurders graag geloven maar daar is geen enkel bewijs van. E. heeft nooit een dossier doorverwezen gekregen van enig KB-kantoor om een constructie te doen bij KB Lux. De cliënten die via hem een rekening namen bij KB Lux, zijn al sinds jaren vaste klanten van hem. Die waren mogelijk ook KB-cliënten, maar het is zeker niet zo dat E. systematisch KB-klanten doorverwees naar KB Lux. Overigens beslist de cliënt zelf of hij de rente uit KB Lux-rekeningen aangeeft bij de fiscus.''