DAVOS -- De Britse eerste minister, Tony Blair, vraagt dat dit jaar, ondanks de mislukking van de besprekingen in Seattle, een nieuwe wereldhandelsronde zou worden gelanceerd.

Om de discussies weer op gang te krijgen, zouden Amerika, Japan en de overige ontwikkelde landen de armste landen tolvrije en onbeperkte toegang tot hun markten moeten geven voor nagenoeg al hun producten.

We kunnen ons geen nieuw Seattle veroorloven, maar evenmin kunnen we ons een uitstel permitteren van de massale voordelen die een succesrijke nieuwe handelsronde zou opleveren, zei hij op de jaarvergadering van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Hij zag een enorme taak in het overtuigen van de ,,oprechte, met goede bedoelingen bezielde'' tegenstanders van de handelsliberalisering dat deze ontwikkelingslanden niet verarmt maar integendeel de enige zekere weg is naar de economische groei die hen meer voorspoed kan brengen. Vrijhandel staat ook een beter milieu niet in de weg.

Blair vroeg dat zeer snel een Groep van Eminente Personen wordt samengesteld die zou nagaan hoe de werkmethoden van de Wereldhandelsorganisatie WTO kunnen worden verbeterd. De groep moet tegen de zomer haar eerste conclusies kunnen indienen.

De directeur-generaal van de WTO, Mike Moore, zei dat Seattle niet mislukte wegens de protesten, maar omdat de standpunten op een aantal vlakken te ver uit elkaar lagen. Hij waarschuwde dat een stelsel van open wereldhandel nooit voorgoed verworven is en vergeleek de vreugde over de mislukking van de besprekingen van Seattle met het vieren van een beslissing om de Berlijnse Muur te bouwen.

De Mexicaanse president Ernesto Zedillo viel de niet-gouvernementele organisaties die in Seattle tegen de WTO manifesteerden, zwaar aan. Er is een merkwaardige alliantie ontstaan, zei hij: krachten van extreem rechts en van extreem links, milieugroepen, vakbonden van de rijke landen en mensen die zichzelf hebben uitgeroepen tot vertegenwoordigers van de civiele samenleving, hebben elkaar gevonden rond een gemeenschappelijk doel: de mensen van de ontwikkelingslanden behoeden voor de ontwikkeling.

Hun werkelijk mikpunt is volgens hem de handel met en investeringen in de ontwikkelingslanden. Men doet er goed aan wantrouwig te staan tegenover hun altruïsme.

De voorzitter van de Amerikaanse vakbondskoepel AFL/CIO zei dat het internationaal economisch stelsel fundamenteel moet worden hervormd, zo niet zal het tot steeds meer ongelijkheid leiden en steeds grotere weerstand uitlokken. De ngo's werpen volgens hem fundamentele vragen op.