ROERMOND (anp) -- België kan de spoedige, beperkte reactivering van de oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied via Nederlands-Limburg, de zogenaamde IJzeren Rijn, wel vergeten. Deze week kwamen er in Nederland weer twee negatieve adviezen bij.

Gisteren pakte de Nederlandse gemeente Roermond uit met een studie die ze had laten uitvoeren door professor Koeman, waaruit moet blijken dat België juridisch onvoldoende grond heeft om een spoedige heropening van de oude lijn te eisen. De Europese habitat- en vogelrichtlijn zou voorrang hebben op het scheidingsverdrag van 1839, waarop België zich beroept. Die Europese richtlijn beschermt natuurgebieden zoals De Meinweg, waar de IJzeren Rijn door loopt.

Eerder deze week adviseerde de commissie voor milieueffectenrapportage de minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos, om meer dan de drie voorgestelde alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn te onderzoeken. Nog meer tracés onderzoeken leidt onvermijdelijk tot nieuwe vertragingen.

Een beperkte heropening van de oude lijn, in afwachting van de aanleg van een nieuw tracé, vergt volgens de commissie ook grondig onderzoek naar de gevolgen voor het milieu. Bovendien vindt de commissie dat ook in België en Nederland moet worden onderzocht of oude lijnen weer in gebruik kunnen worden genomen. Met andere woorden, een spoedige, zelfs beperkte heropening, zit er niet in.

De IJzeren Rijn zorgt al jaren voor enige spanning tussen Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen heerst de indruk dat Nederland niet gehaast is om de Antwerpse haven een betere spoorverbinding met het Ruhrgebied te bezorgen.