HST-tracé
©MC

BRUSSEL -- De aanleg van de hogesnelheidslijnen richting Nederland en Duitsland gaat meer kosten dan totnogtoe aangenomen. Minister van Verkeer Isabelle Durant, wier groene partij Ecolo nooit een grote voorstander was van de hst, krijgt de komende weken van de NMBS een vraag voor bijkomende miljarden voor de hogesnelheidstrein.

Hoeveel de kostenoverschrijding bedraagt, is nog niet precies becijferd, maar dat er bijkomende miljarden nodig zijn, lijdt geen twijfel. Vooral de grootscheepse werken in Antwerpen, waar een noord-zuidverbinding komt onder het Centraal Station, en de aanleg straks van de tunnel in Soumagne, ten oosten van Luik, zijn peperdure projecten. De kosten lopen ook op omdat de streefdatum van 2005 voor ingebruikname van alle nieuwe infrastructuur bijna zeker niet gehaald wordt.

Dat werd gisteren duidelijk op de raad van bestuur van de NMBS. De komende weken kan voogdijminister Isabelle Durant bijgevolg een vraag voor bijkomende miljarden verwachten. Een delicaat dossier voor de groene minister, want extra miljarden voor het ,,luxeproject'' hst zullen slecht vallen bij de achterban.

Des te meer omdat de regering onmogelijk zal kunnen tegemoetkomen aan alle wensen voor binnenlands reizigersverkeer in het raam van het investeringsplan 2001-2010. Het voorstadsnet rond Brussel alleen al, met betere ontsluiting van de luchthaven van Zaventem en een nieuw knooppuntstation in Schaarbeek, zou zo'n 180 miljard frank kosten, of ruim de helft van het lopend tienjareninvesteringsbudget.

Het huidig budget voor de aanleg van de hst-infrastructuur in ons land werd in 1995 vastgelegd op 147 miljard frank, plus een bijdrage van Nederland voor de lijn van Antwerpen naar Breda langs de E19. Dat bedrag was al bijna een verdubbeling ten opzichte van de oorsponkelijke ramingen. De overheid betaalt daarvan minstens 30 miljard, ook al was aanvankelijk gezegd dat de hst volledig door de NMBS zou worden betaald.

Sinds 1997 is de hogesnelheidslijn richting Frankrijk in gebruik.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig