Immigratiestroom verdwijnt niet, maar is niet constant

DE HANDELINGEN. West-Europa tussen vesting en smeltkroes

Rolf Falter
©MH

BRUSSEL -- Dit weekeinde eindigt de eerste fase van de eenmalige regularisatiecampagne voor buitenlanders die illegaal in ons land verblijven. Het incidentloze verloop ervan en het lager dan verwachte aantal illegalen dat zich aanmeldde zouden na maanden van politiek verhitte discussies wat rust in het vreemdelingendebat kunnen opleveren.

Immigratie -- in de huidige stand van zaken te begrijpen als de toestroom van buitenlanders van buiten de Europese Unie -- begon voor Europa in de jaren zestig, toen men op grote schaal arbeiders uit ...

Niet te missen