Vlaamse regering geeft Carrefour-carrousel draai

BRUSSEL -- De Vlaamse regering besliste vrijdag dat ze naar het Arbitragehof stapt. Ze vraagt de vernietiging van het begrotingsartikel van de Franse Gemeenschap waarachter de Carrefour-subsidies schuilgaan. Het is de tweede keer dat de regering-Dewael dit initiatief neemt. Ze volgt daarmee de beleidslijn van de vorige regering.

Ditmaal is de steen des aanstoots het artikel uit het begrotingsdecreet 1999 waarop de Franse gemeenschapsregering zich baseert om subsidies te geven aan Carrefour, een anti-Vlaams blaadje dat wordt ...

Niet te missen