Zonevreemde bedrijven doorbreken keurslijf

BRUSSEL -- De toekomst van veel zonevreemde bedrijven hangt al enkele jaren aan een zijden draadje. Zij barsten in de dorpskom uit hun voegen. Veel Vlaamse gemeenten talmen met een gepaste oplossing. Dat keurslijf kunnen de zonevreemde bedrijven weldra zelf helpen doorbreken.

Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk van Mechelen geeft hen de mogelijkheid om de gemeente aan te sporen in een sectoraal plan van aanleg en met een planologisch attest duidelijk te maken of zij ...

Niet te missen