IEPER (belga) -- Het maatschappelijk kapitaal van FLV Fund werd gisteren op een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering teruggebracht van 72,3 miljoen euro tot 44,2 miljoen euro. Dat gebeurde met het oog op het terugbetalen van de aandeelhouders van 1,36 euro per aandeel.

Het durfkapitaalfonds besliste in oktober in de nasleep van de L&H-affaire om zijn activiteiten geleidelijk te laten uitdoven tegen eind 2004. De aandeelhouders worden daarbij in stappen uitbetaald, door de tegeldemaking van de portefeuille van FLV Fund.

Een buitengewone aandeelhoudersvergadering zette daarvoor donderdag het licht op groen. De aandeelhouders brachten het maatschappelijk kapitaal in eerste instantie terug tot 72,3 miljoen euro. Het was een formele beslissing, rekening houdend met de geleden verliezen. Het maatschappelijk kapitaal werd nadien reëel verminderd tot 44,28 miljoen euro om de aandeelhouders terug te betalen.

Daarnaast werden ook de jaarlijkse bedrijfskosten voor FLV Fund beperkt tot 3 miljoen euro en werd de jaarlijkse dotatie aan de vzw Flanders Language Valley geschrapt.