Aardgas blijft populair bij gezinnen als verwarmingsbrandstof. Het voorbije jaar steeg het huishoudelijk en tertiair verbruik met 7,4 procent tot 67.000 GWh.

Over een periode van tien jaar steeg het verbruik zelfs met 47 procent. Maar bij de industrie en in de elektriciteitscentrales daalde het verbruik, zodat de totale verkoop van aardgas in 2001 met 1,7 procent afnam tot 170.000 GWh. Dat blijkt uit cijfers van Figas, het verbond der Belgische gasnijverheid.

Het stijgend aardgasverbruik bij de gezinnen heeft onder meer te maken met het minder zachte weer, maar ook met het feit dat vorig jaar 40.000 nieuwe klanten kozen voor aardgas.

De aardgasverkoop in de industrie is in 2001 gedaald (-8,1 procent), na een vrijwel constante groei in de jaren negentig. De inkrimping valt voornamelijk toe te schrijven aan de zwakkere conjunctuur.